Image
19/11/2019

TABİP ve SGDD’den Türkiye’de Yaşayan Göçmenlerin Yükseköğrenime Erişim Sorunlarına Katkı!

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü’nün yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Sığınmacı ve Göçmenler ile Dayanışma Derneği (SGDD) ile ortak olarak düzenlenen “Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Yükseköğrenime Erişimi Çalıştayı”’nın ilk günü Yunus Emre Enstitüsü Başkan Danışmanı Sayın Dr. Mehmet Aykaç'ın açılış konuşması ile başladı. 

Dr. Aykaç, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler üretmede aktif bir rol alınmasının öneminde, Yunus Emre Enstitüsü’nün T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü TABİP’in önemine vurgu yaptı.

Türkiye akademik, bilimsel ve toplum çevrelerinden 70 kişinin katıldığı çalıştay, SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yalçın Eriş’in konuşması ile devam etti. 

Elite Dialogue Proje Koordinatörü Doç. Dr. Armağan Erdoğan'ın "ELITE DIALOGUE Projesi Araştırma Bulguları: Suriyeli Gençlerin Eğitime Yönelik Eğilim ve Beklentileri" başlıklı sunumu ile Suriyeli gençlerin ülkemizdeki eğitim sistemine entegrasyonları sırasındaki hedef ve beklentilerine değindiği çalıştaya, aynı başlıklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavcan'ın gerçekleştirdiği sunum ile devam edildi. 

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız’ın “REFREC-TR Projesi Araştırma Bulguları: Niteliklerin Tanınması ve Ülke Karşılaştırmaları” sunumu, yansıttığı çarpıcı gerçekler ile ülkelerin kapasitelerini, ülkelerde yaşayan mevcut mülteci sayılarını ve bu mültecilerin niteliklerini gözler önüne serdi.

Çalıştay’a Gaziantep Üniversitesi’nden gelen Süheyla Alazamah ve Şam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Ziad Othman, Suriye uyruklu öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretime katılımlarında yaşadıkları deneyimleri anlattılar.

Yine aynı şekilde Ege Üniversitesi İşletme Bölümü yüksek lisans mezunu Bahara Murardi, Afgan uyruklu öğrencilerin Türkiye'de yükseköğretime katılımı ve denklik işlemleri ile ilgili deneyimlerini anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan Yeliz Öz Tok, YTB’nin sığınmacı ve göçmenler ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her bir grubun ayrı bir sorun üzerine odaklandığı yuvarlak masa toplantılarında Türkiye’de yaşayan mültecilerin sorunları ayrı ayrı ele alındı. Odaklanılan konular hakkında her masanın ayrı bir sunum yaptığı çalıştayda, ilk gün sona erdi.

“Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Yükseköğrenime Erişimi Çalıştayı”’nın ikinci ve son günü çalıştaya Karabük Üniversitesi’nden katılan Suriyeli öğrencilerin “Sosyal Uyum Örneği: Çift dilde hikaye anlatımı” ile başladı. İki dilde anlatılan bu hikayeler ile dil farklılıklarının anlam bütünlüğünü bozmaması konusuna vurgu yapıldı.

İlk gün yapılan yuvarlak masa toplantılarında tespit edilen sorunların, her masanın bir temsilci ile çıktıların paylaşılıp çözümlerinin dile getirildiği çalıştayda, Türkiye’de yaşayan mültecilerin yükseköğrenime erişiminde yaşadıkları zorluklara çözüm önerileri geliştirildi. 

Konuşmacılar kapanış sırasında öncelikle Yunus Emre Enstitüsü, TABİP ve SGDD’ye emekleri için teşekkür ederken, çalıştayın ülkemizde yaşayan mültecilerin yükseköğrenime erişimde yaşadıkları problemler ve sosyal hayata entegrasyonları konularında edinilen çıktıların devlet mercilerine iletilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı ve bu gibi verimli etkinliklerin daha da artması gerektiğine vurgu yaptı.

İkinci günün ardından TABİP-SGDD ortaklığında düzenlenen “Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Yükseköğrenime Erişimi Çalıştayı” sona erdi.


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon