Fulbright Burs Programı

Fulbright Bursu; ilk kez 1946 yılında, Amerika Birleşik Devletleri senatörü J. William Fulbright tarafından kurulmuş, ülkede okumak isteyen uluslararası öğrencilerin okul ücretlerini, sağlık sigortalarını, gidiş-geliş yol ve geçim masraflarını karşılayan Amerika’nın en saygın ve bilindik burs programıdır. Fulbright Türkiye Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Amerika ve Türkiye arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile faaliyetlerine başlamıştır. Program sayesinde çoğu Türk öğrenci,  sanatçı, akademisyen ve öğretmen alanları ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitimi görürken, burs türüne göre araştırma yapıp ders verme imkânı bulur.


Fulbright Burs Programı Çeşitleri

Fulbright Türkiye, tarafından yürütülen 6 adet burs programı türü bulunmaktadır. Tıp, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği ve psikoloji gibi hasta ile birebir temas gerektiren klinik alt dalları dışındaki tüm alanlarda öğrenciler için Amerika’da burs seçeneklerini aşağıdaki gibi kategorilere ayırabiliriz:

 • Öğrenci Programı; lisans eğitimini tamamlamak üzere olan öğrencilere, 4 yıllık üniversite mezunlarına, master eğitimini bitirmiş ya da bitirecek olanlara verilen yüksek lisans, doktora ve Profesör Aziz Sancar doktora burslarını içermektedir. Öğrenci programı kayıtları her yıl Nisan ayı itibariyle son bulmaktadır.


 • Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu; Türkiye’de bir meslek yüksekokuluna kayıtlı olan ve alanı ile ilgili Amerika’da eğitim almak isteyen öğrencilere 1 yıl süre ile verilen burslardır. Başvuru tarihleri her yıl Aralık ayı sonuna kadar devam eder.

 •        Doktora Tezi Araştırma Bursu; Amerika’da araştırma yapmak isteyen ve Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olup tez konusunu belirlemiş olan doktora öğrencilerine verilir. Bursun süresi toplamda 1 yıldır ve başvurular her yıl Eylül ayı sonuna kadar devam eder.

 •       Yabancı Dil Öğretim Asistanlığı (FLTA) Bursu; İngilizce öğretmenliği yapan ve benzeri alanlardan mezun olan öğrencilere 9 ay süre ile verilen burs programıdır. Yabancı ülkelerden gelen İngilizce öğretmenlerinin öğretim becerilerini geliştirmelerini ve dil seviyelerini yükseltmelerini amaçlamayan programlarda öğrenciler, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe dil eğitimi bölümlerinde asistanlık görevi de yaparlar. Son başvuru tarihi Eylül ayına kadardır.

 •        Hubert H. Humphrey Programı; kariyerinin ortasında kamuda çalışan yönetici, planlamacı ya da uzmanların başvuru yapabildiği burs programıdır. 1 akademik yıl süren burslar için son başvuru tarihi, Temmuz ayında bitmektedir.

 •        Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılar İçin Programlar; Fulbright Akademik Araştırma Bursu, Scholar in Residence (S-I-R) Programı ve Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu olarak 3 gruba ayrılır. S-I-R bursları; dilbilim, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve İngilizce öğretmenliği alanlarında çalışan akademisyenlere verilir. Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu; doktora programını tamamlamış genç akademisyenlere, Amerika’daki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, güzel sanatlar, sahne sanatları ve mimarlık gibi alanlarda verilen araştırma burslarıdır. Son başvuru tarihi Ekim ayı itibariyle kapanır.

Fulbright Akademik Araştırma Bursu

Fulbright Akademik Araştırma Bursu, Amerika’da üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde araştırma yapmak isteyen en az 5 yıllık ‘Doktor’ (PhD) ünvanına sahip olan akademisyenlere verilen burslardır. Başvurular en az 3, en fazla ise 12 ayı kapsamalıdır. Amerika’da akademisyenlere sağlanacak olan araştırma bursu; yaşam masrafları, sağlık sigortasını ve gidiş-geliş yol masraflarını karşılarken, bursun belirtilen tarihlerde kullanılması gerekir. Fulbright bursları verildikleri tarihler arasında geçerlidir ve erteleyip bir sonraki yıl almak mümkün değildir. Burslar karşılıksızdır, ancak Amerika’da eğitimlerini ve araştırmalarını bitirenlerin, ABD J-1 vizesi gereği Türkiye’ye geri dönmeleri gerekir. Daha detaylı bilgi için http://fulbright.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Akademik Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • Green Card sahibi ve Amerikan vatandaşı olmamak

 • Son başvuru tarihinde en az 5 yıllık doktor ünvanına sahip olmak

 • Amerika'daki üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde yetecek kadar İngilizce dil bilgisine sahip olmak, gerektiğinde TOEFL en az 75 ya da IELTS en düşük 6.0 olması gereken test sonuçlarını belgelendirmek

 • Başvuruda bulunan adayların bir proje sunması gereklidir.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler

Fulbright bursu başvuru koşulları için öncelikle bursiyerlerin bir ‘başvuru paketi’ oluşturmaları gerekir. Pakete eklenecekler arasında;

Başvuru formu,

Araştırma projesi,

İngilizce özgeçmiş,

Amerika’da araştırma yapacağınız üniversiteden alınacak davet mektubu,

Noterden onaylı İngilizceye çevrilmiş diploma,

Nüfus cüzdanı,

Bursa başvurduğunuz kurumdan alınacak izin belgesi,

Referans mektubu,

Arka yüzüne adı-soyadı yazılmış bir adet fotoğraf olmalıdır.


Başvuruların Değerlendirilmesi

Fulbright Akademik Araştırma Bursu başvuruları her akademik yıl için Kasım ve Şubat tarihleri arasında değerlendirilir. Değerlendirme aşaması, alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılırken; projelerin başvuruda bulunulan alanla uyumluluğu, akademik değeri ve sağlayacağı yararlar öncelikli olarak dikkate alınır.


Kaynak: http://fulbright.org.tr/


Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon