Vizyon & Misyon

Vizyon

Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm akademik ve bilimsel alanları kapsayacak şekilde bilim diplomasisi çalışmalarını koordine ederek ülkemizi dünyaya daha etkin bir biçimde anlatmak ve tanıtmak ile ülkemizin nitelikli insan gücüne ve kalkınma hedeflerine azami düzeyde katkı sunmaktır.

Misyon

Kuruluşumuzdaki milli amaçların gereklerini yerine getirerek; küresel platformda paydaşlarımız ve ortaklarımız için yarattığımız değerler ile bu projeyi sürdürülebilir, büyümesini koruyan, etkili, tercih edilen, güven duyulan, insana duyarlı bir proje haline getirmektir.

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon