TABİP Nedir?

Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP); T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen, Türkiye’nin akademik alanda uluslararası tanınırlığını, faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliklerini arttırmayı ve tanıtmayı ana hedef edinmiş bir projedir. 

Proje aynı zamanda; Türkiye’nin küresel platformdaki algısına pozitif katkılar sunmak, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak amacıyla Yunus Emre Enstitüsü’nün sahip olduğu mevcut küresel birikimi, fiziksel imkanları ve insan kaynağı gücünden faydalanarak bunları Türk reel sektörünün istifadesine sunmak, Türkiye’deki akademik gelişmeleri ve çalışmaları dünyaya duyurmak, uluslararası karar alma süreçlerine Türk akademi dünyasının aktif katılımını sağlamak, yabancı akademisyenlerin ve bilim insanlarının Türkiye’nin akademik ve bilimsel çalışmalarından yararlanmasını mümkün kılmak gibi birçok amacın alt yapısını sağlamaktadır.

Projenin Amaçları Nelerdir?

•Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesini dünyaya tanıtmak,

•Akademik ve bilimsel iş birlikleri kurarak bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmek,

•Türkiye’deki akademisyen ve bilim insanlarını destekleyici faaliyetler yürütmek,

•Yurt dışındaki Türk ve yabancı akademisyen ve bilim insanlarını bilgilerinden istifa ederek Türkiye’ye yarar sağlamak,

•Yenilikçi akademik ve bilimsel proje girişimlerini desteklemek,

•Akademik ve bilimsel çalışmaları destekleyerek bu çalışmaların Türkiye’deki reel sektöre katkı sağlamasını ve daha fazlasını amaçlamaktadır.

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon