İngiltere

Ülke Künyesi

Ülkenin Resmi Adı

Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı)

Nüfus[1]

65,648,054

Para Birimi

İngiliz Sterlini

Başkent

Londra

Resmi Diller

Resmi dil İngilizce(Bölgesel olarak İrlandaca, Galce ve İskoçca’nın lehçeleri)

Üyesi veya Ev Sahibi Olduğu Önemli Birlikler

BM, NATO, AB, AK, AGİT’inde aralarında bulunduğu birçok uluslararası kuruluşa üyedir. Ayrıca Londra, Uluslararası Af Örgütü ve Uluslararası Denizcilik Örgütüne ev sahipliğini yapmaktadır. Ayrıca, BM, UNESCO, UNHCR, WHO, ILO, UNICEF, UNDP, Dünya Bankası gibi kuruluşların ofisleri de bulunmaktadır.

Temel Ekonomik Veriler[2][3][4]

Enflasyon(2017) : %2,7,

İşsizlik(2017):  %4,4,

 GDP: 42 622 USD per capita.

Ar-Ge Harcamaları[5]

%1,7 of GDP

Fikri Mülkiyetler[6]

WIPO nezdinde 2016 yılında toplam 52,819 adet patent, 432,380 adet ticari marka ve 57,904 Endüstriyel Dizayn tescil edilmiştir.

Patent Sektörleri[7]

Birleşik Krallığın genel patent profiline bakıldığında 2002-2016 yılları arasında %7,28’lik oranla en fazla Eczacılık, %6,23’lik oranla medikal teknoloji ve üçüncü %6,05’lik payla bilgisayar teknolojileri alanına verilmiştir. Bu üç alanı organik kimya, inşaat mühendisliği, ölçümleme ve Biyoteknoloji alanları takip etmektedir. 2016 yılı verilerine göre en fazla patent başvurusu yapan şirketler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Yüksek Öğrenimdeki Toplam Öğrenci Sayısı[8]

2016 verilerine göre Lisans ve Yüksek lisans ve sonrası seviyede toplam 2,317,880 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu sayının 1,875,125 ini Birleşik Krallık vatandaşı öğrenciler oluştururken 134,835 ini Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşlarını ve 307,540’ni ise Avrupa Birliği vatandaşı olmayan farklı ülkelerden gelen öğrenciler oluşturmaktadır.

Önemli Eğitim Kurumları ve Enstitüler

Birleşik Krallık yükseköğretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisidir. Bu açıdan önemli eğitim kurumları ve enstitüler diğer ülkelere kıyasla daha fazla olduğu söylenebilir.

Eğitim Sistemi ve Akademik Ortam[9]

Birleşik Krallık genelinde eğitim sistemi okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ileri eğitim ve yükseköğretim olmak üzere beş ayrı aşamadan oluşmaktadır. Zorunlu eğitim 5 ile 16 yaş arasında geçerlidir buna rağmen okulöncesinde okullaşma oranı oldukça yüksektir. İngiltere’de her okulun ayrı bir kabul politikası bulunmaktadır. Orta öğretim. Zorunlu eğitim alanından çıkmış bulunup yani 16-18 yaşındaki öğrenciler için eğitim sağlamaktadır. İngiltere’de bu döneme ait eğitim türleri Ortaokul, İleri Eğitim, Altıncı Sınıf Eğitim, İleri Eğitim Kolejleri, Üçüncü Kademe Kolejleridir. İngiltere’de bazı okullar ve kolejler Orta Öğretim Genel Eğitim Sertifikası sonuçlarını dikkate alarak bazı bireysel yeterlilik şartları aranmaktadır. Öğrenciler kendi seçtikleri alanlarda başvuruda bulunabilirler. Bu dönemde eğitim 19 yaş altındaki gençler için ücretsizdir.

PISA(2015)[10] verilerine göre Birleşik Krallık Matematik Okuryazarlığında 27.sırada, Okuma Becerilerinde 22.sırada ve Fen Bilimleri Okuryazarlığında 15. Sırada yer almaktadır.

Yükseköğretim üç aşamadan oluşmaktadır:

i)Yüksek lisans derecelerine, diploma ve sertifika veren (Doktora, Master (araştırma ve öğretmenlik), Lisansüstü diplomalar ve sertifikalar ile lisansüstü eğitim sertifikaları (PGCE) ve mesleki nitelikler dâhil)  ve genelde giriş yeterliliği olarak bir dereceye gereksinim duyan lisansüstü dersler.

(ii) Birinci dereceden (onur ve sıradan) lisans dersleri, nitelikli öğretmen statüsüyle birinci derece, geliştirilmiş birinci derece, bir diploma ile eşzamanlı olarak alınan birinci derece, birleştirilmiş birinci derece (genelde tıp, diş hekimliği veya veteriner hekimlikte birinci derece öğrencilerin, ilgili konudaki ileri çalışmaların bir yıllık dersini tamamlamak için çalışmalarına ara veren).

(iii) Diğer tüm yükseköğretim kurslarını içeren lisans dersleri, örneğin SVQ veya NVQ: Seviye 5, Diploma (diploma ve derece sahipleri için HNC / D düzeyi), HND (veya eşdeğeri), HNC (veya eşdeğeri) ve SVQ veya NVQ: HE 4. Seviye ve Diplomalar.

Genel olarak bakıldığında, İngiltere’de lisans eğitimi üç sene, yüksek lisans bir senede ve doktora eğitimi 3 sene içerisinde tamamlanmaktadır. Sürenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha kısa olması nedeniyle birçok farklı ülkeden çok sayıda öğrenci yükseköğretim konusunda Birleşik Krallığı tercih etmektedir. [11]Verilere bakıldığında da anlaşıldığı üzere, Birleşik Krallık akademik ortam açısında çok kültürlülüğü esas aldığı söylenebilir. Bu anlamda Birleşik Krallık hükümetleri bunu destekleyici dünyanın farklı ülkesinden birçok öğrenci ve bilim insanını ülkesine çekmek üzere politikalar geliştirmektedir. Kısacası, Birleşik Krallık akademik çalışmalar için hem gerekli üst düzey altyapı sağlamakla beraber hem de eğitim dilinin İngilizce olması hasebiyle çok kültürlü ve inovasyona açık bir akademik ortam bulunmaktadır.

Yerel Dil Eğitim İmkânları Doktora ve Post-Doc Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Birleşik Krallık dünyada İngilizce eğitimi konusunda markalaşmış bir ülke olup, her yıl yaklaşık 500.000 öğrenci sadece dil eğitimi için buraya akın etmektedir. Londra başta olmak üzere Birleşik Krallık’ın tüm şehirlerinden akredite olmuş dil kursu bulmak mümkündür.

Doktora ve Post-Doc Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Birleşik Krallık genelinde her alandan1000den fazla doktora programı vardır. Doktora öğrencileri yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak iki şekilde kabul verilmektedir. Doktora programlarının içerisinde genellikle zorunlu ders dönemi bulunmaz ancak danışmanın uygun bulduğu dersleri alabilirler. Birleşik Krallık AB programları kapsamında Horizon 2020 çerçevesinde verilen projelerin altında da spesifik konularda da doktora başvurusu alınmaktadır. Post Doc çalışmaları ise her bölüm veya enstitünün kendi sayfasından da ilan edilmekle beraber bazı üniversiteler her dönem Post Doc başvurularını belirli tarihler veya yılın her döneminde kabul etmektedir. Post Doc için düşünülen bölümle direkt temasa geçilmesi daha uygun olmaktadır.

Yabancılara Verilen Bilimsel Teşvikler ve Programlar

Üstte bahsedildiği gibi Birleşik Krallık yabancı öğrenci sayısı anlamında bölgenin önde gelen ülkelerinden birisidir. Buradan anlaşılacağı gibi yabancı öğrencilere maddi teşvik ve programların sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca sadece bireysel verilen teşviklerden öte Birleşik Krallıkta yer alan yükseköğretim kurumları ve enstitüler uluslararasılaşma alanındaki politikaları ve vizyonları doğrultusunda birçok kurumsal ve ülke bazlı işbirliklerine de açıktır. Aşağıda üniversitelerin kendi burs ve teşviklerinden bağımsız olarak verilen devlet veya özel sektör kaynaklı bazı bireysel, kurumsal teşvik veya işbirliklerinin listesi bulunmaktadır.

Burslar

Birleşik Krallık dünyadaki en çok öğrenci ve araştırmacı gelen ülkelerden birisi olarak birçok burs imkânı sunmaktadır. Bunlardan başlıcaları, British Council, Chevening Bursları, Royal Society Bursları ve hâlihazırda devam etmekte olan Avrupa Birliği Erasmus+ dâhilinde burslar bulunmaktadır.

Bunların haricinde, her üniversitenin kendi her eğitim seviyesi için ve araştırmacılar için burs imkânları vardır. Aşağıda bazı burs programları listelenmiştir;

http://www.chevening.org/apply

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

https://www.euraxess.org.uk/

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/about-grants/

https://study-uk.britishcouncil.org/options/scholarships-financial-support

İş Birlikleri

TÜBİTAK ve British Council tarafından Newton başlatılan Newton-Kâtip Çelebi fonu kurulmuştur. Bu program dâhilinde hem araştırmacı değişimi, hem akademik etkinlik düzenleme desteği ve hem de doktora bursu içermektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/knf/icerik-genel-bilgi

https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-celebi-fund

Bu programın haricinde her üniversitenin farklı İngiliz üniversiteleriyle birçok alanda iş birliği bulunmaktadır.

Birleşik Krallık'ta Yaşayan Türkler[12]

2011 yılında yapılan son nüfus sayımına göre Türklerin Birleşik Krallıktaki sayısı 62.355’dir.Bu rakamın 2017 yılında tahmini 70 bine yaklaştığını söylemek mümkündür. Türkler en çok Londra ve çevresinde yaşamaktadır. Türkler birçok iş kolunda etkin olarak bulunmaktadır. Özellikle yükseköğretimde çok sayıda Türk araştırmacı ve öğrenci olarak bulunmaktadır. Birleşik Krallıktaki Türklerin yasal konumu Ankara Antlaşması çerçevesinde özel olarak belirlenmektedir. Bu antlaşma gereğince farklı uygulamalara tabiidirler. Birleşik Krallık birçok farklı etnik gruba ev sahipliği yapan bir ülke olması nedeniyle, Türkler zaman zaman değişen farklı siyasal iklime rağmen Birleşik Krallıkta sosyal hayatın birçok alanında kendilerine yer edinmeyi başarmışlardır.

Birleşik Krallık’ta Yaşam

Birleşik Krallık dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrencinin yükseköğretim konusunda ilk tercihlerinden birisidir. Öncelikle, öğrencileri ve araştırmacıları en çok maddi açıdan korkuttuğunu da belirtmek gerekir. Kendi para birimi olan İngiliz Sterlinini diğer para birimlerine oranla daha değerli olmasının da bunda etkisi olduğunu söylemek gerekir. Bu bağlamda, aylık harcama yaşanılan şehre göre değiştiği söylenebilir. Başkent Londra ülkenin en pahalı şehri olurken, İskoçya ve İrlanda’da şehirlerine göre pahalı olduğu söylenebilir. OECD Better Life Indexine göre Birleşik Krallık birçok alanda diğer ülkelerin ortalamasının hayli üstündeyken. Barınma ve iş yaşam dengesi konularında ortalamanın altında kalmıştır.[13] Geçim endeksinde de en büyük pay barınmaya gitmektedir.

Birleşik Krallık ada ülkesi olması nedeniyle komşu ülkeleriyle tren ve uçak dışında bir ulaşım bağlantısı bulunmamaktadır. Londra’dan trenle Paris’e yaklaşık 3 saatte ulaşmak mümkündür. Bunun haricinde birçok Türk Hava Yolları İstanbul’dan direk Aberdeen, Birmingham, Edinburgh, Londra (Gatwick ve Heathrow), Manchester ve Newcastle şehirlerine günde 1 den fazla sefer yapmaktadır ve uçuş süresi yaklaşık 3,5 saattir.

Sağlık sistemi(NHS) oldukça gelişmiştir. Birleşik Krallığa girişiniz olmadan önce vize süresinde sağlık sigortanız kalacağınız sürenin tamamı için yapılmaktadır.

Birleşik Krallık da diğer Avrupa ülkeleri gibi vergi oranı yüksek bir ülkedir Ancak yabancı öğrenciler bazı temel vergilerden muaftır. Yüksek oranda Hintli, Arap, Pakistanlı ve Çinli nüfusunun başı çektiği Birleşik Krallık’ın aslında tam bir kültür mozaiği olduğu söylenebilir. Birleşik Krallık’ ta çok farklı kültürlerin mutfağıyla ve kültürel etkinlikleriyle karşılaşmanız mümkündür. Ayrıca her sene belli tarihlerde dünyanın en önemli festivallerine ev sahipliği yapmaktadır.

Birleşik Krallık doğal güzelliklerinin yanı sıra her şehri büyük bir tarihsel mirası barındırmaktadır. Sadece İngiltere bölgesi değil İskoçya ve İrlanda’da tarihi ve doğal keşfedilecek birçok yer bulunmaktadır.

Resmi Tatiller

 • Yeni Yıl: 1 Ocak

 • İyi Cuma: Her yıl değişiyor

 • Paskalya: Her yıl değişiyor

 • Mayıs Günü Bayramı: 6 Mayıs

 • Altın Jübile Bayramı: 3 Haziran

 • İlkbahar Bayramı: 4 Haziran

 • Yaz Bayramı: 26 Ağustos

 • Noel: 25-26 Aralık

Birleşik Krallık'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ayrıca, daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?886ee610-cd61-428d-ad71-fd86cfa214bc

http://www.mfa.gov.tr/tatil-aydinlatma-projesi.tr.mfa

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/

Pratik Bilgiler

 • Ambulans: 112 veya 999

 • İtfaiye: 112 veya 999

 • Polis: 112 veya 999

Türkiye Konsoloslukları İletişim Bilgileri

T.C Londra Büyükelçiliği

Adres: 43 Belgrave Square London SW1X 8PA United Kingdom

Telefon: (00 44) 20 73 93 02 02

Faks: (00 44) 20 73 93 00 66 - (00 44 )20 73 93 92 13

Eposta: embassy.london@mfa.gov.tr

Website: http://londra.be.mfa.gov.tr

T.C Londra Başkonsolosluğu

Adres: Rutland Lodge, Rutland Gardens, Knghtsbridge, London SW7 1BW, United Kingdom

Telefon: 00 44 20 7591 69 00 Güvenlik birimi:00 44 20 7591 69 01 7591 69 01 -02

Faks: 00 44 20 75 91 69 11

Eposta: consulate.london@mfa.gov.tr

Website: http://londra.bk.mfa.gov.tr

T.C Edinburg Başkonsolosluğu

Adres: T.C. Edinburgh Başkonsolosluğu Forstu House, 93 George St Edinburgh, EH2 3ES United Kingdom

Telefon: +44 131 240 1267

Website: http://edinburg.bk.mfa.gov.tr


[1]https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/ukpopulation2017

[2] https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices

[3]https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment

[4]https://data.oecd.org/united-kingdom.htm

[5]https://data.oecd.org/united-kingdom.htm#profile-innovationandtechnology

[6]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=GB

[7]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=GB

[8]https://www.hesa.ac.uk/news/11-01-2018/sfr247-higher-education-student-statistics/numbers

[9]https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf

[10]https://www.gov.uk/government/publications/pisa-2015-national-report-for-england

[11]https://study-uk.britishcouncil.org/options/courses-qualifications/learn-english-uk

[12]https://www.nomisweb.co.uk/query/construct/submit.asp?menuopt=201&subcomp=

[13]http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/united-kingdom/

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon