TABİP Bilim Yaz Akademisi

Neden Kurulduk?

Akademi, TABİP’in kurumsal kabiliyet gündemini desteklemektedir; TABİP’in Global Stratejisi ile yakından ilişkilidir ve bilimin yenilik diplomasisi ile stratejik düşünmeyi geliştirmek adına hükümet çapında ağlar kurmasına yardımcı olmaktadır. TABİP Stratejik Hedefleri arasında bulunan birçok diplomatik girişimin amacına ulaşmasını sağlamaktadır.

MİSYON

Öğrenmeye yönelik kişi odaklı, proaktif bir yaklaşım sunmak

Beceri ve yeteneklere kariyer boyunca devamlı yatırımlar sağlamak

Modern bilim diplomasisinde uzmanlık paylaşımlarını mümkün kılmaz

Deneyim ve bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmak

Yurt içi veya yurt dışında bilim alanın çalışan tüm insanları desteklemek ve onlarla iletişim kurmak

Bilim, teknoloji ve eğitim kurumlarını destekleyip güçlendirmek

Toplum ve devlet bazında bilimsel çalışmalara ve bilim diplomasisine dikkat çekmek, bu alanların sesi olmak

Bilim ve yenilik alanında topluma bilinçli ve mantıklı kullanım hakkında bilgi vermek

Bilim ve teknoloji alanlarındaki kalifiye iş gücüne yönelik farkındalığı arttırmak

Bilim ve teknoloji alanlarında yurtdışında çalışmak için fırsatlar sunmak

Toplumu bilimsel çalışmalara ve gelişmelere dahil ederek bilimsel yararı maksimuma çıkarmak

Bilim alanında toplumlar arası gelişmiş bir iş birliği oluşturmayı sağlamak

VİZYON

Dersler, atölyeler ve eğitim programları ile doğal ve uygulamalı bilimlere ilgisi olan, bilim ve faydalarına yönelik alanlarda çalışmaya dair bir nesnel bir görüş elde etmek isteyen dünyanın her yerinden lisans ve lisansüstü öğrencileri eğitmek, bilgilendirmek ve onlara tavsiye vermek; daha iyi bir dünya yaratmak.

TABİP Akademi Deneyimi

Öğrenim ve pratik yapmaya yönelik eşsiz bir deneyim.

TABİP Akademi sizlere, öğretim üyelerimizin yardımıyla eşsiz bir öğrenim ve pratik yapma deneyimi sunmaktadır, konuya hızlıca dahil olacak ve tamamen farklı bir bakış açısıyla keşfe başlayacaksınız. Bu bizim asıl hedefimiz!

Bilim diplomasisi, ortak problemlerle ilgilenmek ve uluslararası yapıcı ortaklıklar kurmak adına milletler arasında bilimsel işbirliklerini kullanmaktır. Bilim diplomasisini öğrenerek ve uygulayarak, projeleriniz için tüm dünyadan kolayca iş birlikçiler bulabilirsiniz ve bu kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Fikirlerinizi tartışın ve uluslararası projelere katılın. TABİP Akademi olarak biz, sizleri bunlar hakkında bilgilendirmek ve kalıpların dışında düşünmeniz için cesaretlendirmek isteriz.

Bu harika deneyimin bir parçası olmanızı istiyoruz çünkü “Hepimiz Birer Dâhiyiz ve Dünyanın Bizim İş Birliğimize İhtiyacı Var! TABİP Ağına Şimdi Katılın ve Dünyayı Değiştirmeye Başlayın!”


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon