Türkiye’de Öğrenim Ücretleri

Öğrenci Katkı Payı

Her akademik yılın başında hükümet yükseköğretim için asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür (örgün-ikinci öğretim), bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini Yıllık Katkı Payları 

Lisans Programları

1. Devlet Üniversiteleri

  • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler: 240 – 750 Amerikan Doları
  • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler: 450 – 750 Amerikan Doları
 

2. Vakıf Üniversiteleri

  • 5.000 – 20.000 Amerikan Doları

Yüksek Lisans Programları

1. Devlet Üniversiteleri

  • Eğitim dili Türkçe olan üniversiteler: 300 – 600 Amerikan Doları
  • Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler: 600 – 900 Amerikan Doları

2. Vakıf Üniversiteleri

  • 5.000 – 20.000 Amerikan Doları


Kaynak: www.studyinturkey.gov.tr


*Burada yer alan bilgiler ve bedeller yalnızca fikir vermesi amacıyla paylaşılmıştır. Bilgilerin kesinliğinden veya doğruluğundan TABİP sorumlu tutulamaz.

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon