Image
23/08/2019

Yunus Emre Enstitüsü ve Malezya Putra Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliğine Yönelik Protokol İmzalandı

Yunus Emre Enstitüleri tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’ne (TABİP) Malezya Putra Üniversitesi de dahil oldu. Malezya Putra Üniversitesi’nin; Türkiye’nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslararası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP projesine dahil olması üzerine, Malezya Putra Üniversitesi Rektörü Prof. Datin Paduka Dato, Dr. Aini Ideris ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında 23 Ağustos 2019 günü protokol imzalandı.

“Bilim diplomasisi” ve TABİP projesinin faaliyetleri kapsamında taraflar arasında insan kaynakları tahsis etme, teknik altyapı paylaşma, ortak projeler yürütme, bilgi ve veri alışverişinde bulunma, kurumsal kapasiteleri geliştirme ve benzer iş birlikler planlanmıştır.

Protokol çerçevesinde Malezya Putra Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliği ile Türkiye’de ve yurtdışında ortak projeler, eğitimler, seminerler, konferanslar, faaliyetler ve programlar yürütecektir. Geliştirilen bilimsel projelerin gerçek sektörde gerçekleşmesini sağlamak adına, TABİP projesinin desteklediği veya TABİP’in ortak kuruluşları tarafından yürütülen yenilik, araştırma ve kalkınma faaliyetleri Malezya Putra Üniversitesi teknoparkı, kuluçka merkezi ve bir yenilik merkezi tarafından desteklenecektir. 


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon