Image
25/02/2019

Brüksel'de 'Mültecilerin Sosyal Olarak Desteklenmesi' Paneli

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan: - "(Akademik mirasın önemi) Uluslararası toplum bu alanda daha fazla destek vermeli ve yük paylaşımına katkı sağlamalıdır” - Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak: - "Eğitim, Suriyeli kayıp nesillerin doğmasını engellemek için kritik önemde" - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: - "Bilim insanları ve öğrenciler kültürel mirasın korunmasında kilit öneme sahip" - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: 

"YTB ve YÖK, özellikle Suriyelilerin yükseköğretime geçişinde kilit rol oynuyor"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'den rektörlerin ve akademisyenlerin katılımıyla Türkiye'deki Suriyelilerin eğitime katılımı ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığının himayesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında "Mültecilerin Sosyal Olarak Desteklenmesi ve Ulusal Politikalar ve Stratejilerin Etkisi" konulu bir panel düzenlendi.

Panele, YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin video gösteriminin ardından konuşan Prof. Dr. Tufan, Türkiye'nin 2015'ten beri yürüttüğü "açık kapı" politikası nedeniyle en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğuna işaret etti.

Tufan, yeni yasa ve düzenlemelerle Türkiye'nin göçmenlere eğitim, sağlık gibi alanlarda birçok hizmet sağladığını anlattı.

"Uluslararası toplum destek vermeli"

Tufan, YÖK'ün Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi'nin savaşlar nedeniyle yok olan akademik miraslar hakkında farkındalığı artırmayı amaçladığını belirterek, bu çerçevede sadece insanların değil, bilim merkezlerinin de harap olduğunu söyledi.

Projeyle insan ve bilim merkezlerine ilişkin hikayeler ve uluslararası paneller gibi faaliyetlerle akademik mirasın önemine vurgu yapıldığını kaydeden Tufan, "Uluslararası toplum bu alanda daha fazla destek vermeli ve yük paylaşımına katkı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

"Bilim insanları geleceğin inşasında temel rol oynar"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kök de Irak ve Suriye'de yok olan bilim merkezlerinden örnek verdi.

Savaş bölgelerindeki akademisyen ve öğrencilerin ülkelerinden kaçmak zorunda kaldığına işaret eden Kök, "Bir ülkede bilim insanları ve öğrencilerin hayatlarını ve bilgilerini sürdürmeleri, o ülkenin kültürel mirasının korunmasında kilit öneme sahiptir. Bu kişiler geleceğin inşasında temel rol oynarlar." ifadelerini kullandı.

Kök, Türkiye'nin Suriyelilere yüksek öğretim imkanı sağlamak için önemli adımlar attığını, yakın zamanda yaklaşık 5 bin Suriyeli öğrenciye eğitim bursu verildiğini bildirdi.

"Eğitim kritik öneme sahip"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Karsak da Suriye'de devam eden çatışmanın bölgeyi olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Suriyelilere ilişkin hızlı çözümler ve uzun dönemli politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Karsak, "Türkiye'deki Suriyelilerin potansiyellerinin ortaya çıkartılması ve desteklenmeleri için sürekli desteğe ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

"Eğitim, Suriyeli kayıp nesillerin doğmasını engellemek için kritik öneme sahip." ifadesini kullanan Karsak, Türkiye'de 1,7 milyon Suriyeli çocuğun 1,1 milyonunun okul çağında olduğunu, bunlardan 400 bininin ise okula gitmediğini anlattı.

Uluslararası toplumda da Suriyelilerin eğitimi konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğuna değinen Karsak, göçmenlerin yeni hayatının inşası için insani yardımların sadece gıda ve barınaktan öteye geçmesi gerektiğini ifade etti.

Karsak, ayrıca, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 20 bin 700 Suriyelinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gördüğü bilgisini paylaştı.

"YÖK ve YTB kritik rol oynuyor"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin topraklarından edilen insanlar için güvenli bir liman olduğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası desteğin yetersiz olmasına rağmen Suriyeli göçmen akını ile başarılı bir şekilde başa çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin göçmenlerin eğitimine de önem verildiğinin altını çizen Özvar, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve YÖK özellikle Suriyelilerin yükseköğretime geçişinde kilit rol oynuyor." dedi.

Özvar, üniversite eğitimine geçişte Suriyelilerin Türkçe öğrenimine de önem verildiğine değinerek, halen 6 bin Suriyelinin hazırlık eğitimi aldığını kaydetti.

Türkiye'de eğitim çağında ciddi sayıda Suriyeli bulunduğunu aktaran Özvar, Türkiye'de 200'den fazla üniversite bulunduğunu ve Suriyelilerin her yıl artan sayıda bu kurumlarda eğitim görmeye hak kazandığını sözlerine ekledi.


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon