Sıkça Sorulan SorularTABİP nedir ve kuruluş amaçları nelerdir?

Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (“TABİP”), T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen bir projedir. TABİP kapsamındaki her türlü faaliyet, Türkiye'nin akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmek, ekonomisine katkı sunmak, know-how transferi sağlamak, insan kaynağı niteliğini artırmak, bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmek, katma değerli etkinlikler ve programlar düzenlemek, Türkiye’nin küresel platformdaki algısına pozitif katkılar sunmak, kalkınma hedeflerine yönelik olarak küresel birikimi ve insan kaynağını kullanmak, Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları dünyaya duyurmak, uluslararası karar alma süreçlerine Türk akademik dünyasının aktif katılımını sağlamak, yabancı akademisyenlerin ve bilim insanlarının Türkiye’nin akademik ve bilimsel çalışmalarından istifade etmesini mümkün kılmak gibi birçok hedefe özgülenmiştir.


Yunus Emre Enstitüsü kimdir?

Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye’nin dilini, kültürel mirasını ve sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Enstitü, 2018 yılı itibariyle 45 ülkede 56 kültür merkezi ve 60’ı aşkın ülkede 139 irtibat noktası ile kamu diplomasisi ve kültürel diplomasi alanlarında Yunus Emre Vakfı çatısı altında faaliyet göstermektedir.


Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye’nin akademik, bilimsel ve teknolojik alanda sahip olduğu imkân ve kapasiteyi dünyaya tanıtmak, nitelikli insan gücünü artırmak, kalkınma hedeflerine yaklaşmasına katkı sunmak ve Türkiye’nin bilimsel ve akademik etkileşim stratejilerini oluşturmak ve yönlendirmek için de çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi” (“TABİP”) adlı bir projeyi hayata geçirmiştir. Enstitü’nün internet sitesine erişerek daha detaylı bilgiye sahip olmak için tıklayınız: www.yee.org.tr


TABİP kullanıcılarına nasıl bir hizmet sunuyor?

TABİP kapsamında geliştirilen Portal ve diğer yazılımlar ile öğrenci, akademisyen, özel şirketler ve yükseköğretim kurumlarına yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenmektedir.


TABİP aracılığıyla Türkiye’deki ve dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerden, yeni teknolojilerden ve projelerden haberdar olabilir; hatta üzerinde çalıştığınız bir proje için kendinize proje grupları oluşturabilirsiniz. Dilerseniz dünyanın herhangi bir yerinde çalışma yapan bir akademisyenle bilgi alışverişi yapabilir veya çalışmalarınızı geliştirecek yeni bilgileri tartışabilirsiniz.


TABİP’in iş birliği içerisinde olduğu kuruluşlar nelerdir?

TABİP ulusal ve uluslararası akademik ve bilimsel topluluklarla bağlarını geliştirmeyi, bilgi alışverişi ve bilimsel iş birlikleri yapmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve bilimsel kuruluşlarla beraber ortak araştırmalar ve kalkınma projeleri yapmayı amaçlar.


Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Alman-Türk Bilgi ve İletişim Araştırma Merkezi (GT-ARC), Varşova Havacılık Enstitüsü (ILOT), İslam İş Birliği Gençlik Forumu (ICYF), Marmara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Malaya Üniversitesi , Putra Malezya Üniversitesi, Mekelle Üniversitesi, Aksum Üniversitesi, İTÜ-KKTC, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Jimma Üniversitesi ile iş birliği bulunmaktadır.Gizlilik Politikasına Nasıl Ulaşabilirim?

Gizlilik politikasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Çerez nedir?

Çerezler, TABİP özelliklerinin ve işlevlerinin çalışmasını sağlayan cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Çerezler cihazınızı tanımlamamıza, TABİP’e güvenli bir şekilde erişmenize ve hatta farklı bir cihazdan hesabınıza erişilmeye çalışıldığında bunu bilmemize yardımcı olur.


TABIP ne tür çerezler kullanıyor ve çerezleri ne zaman yerleştiriyor?

Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri şeklinde iki tür çerez kullanıyoruz. Kalıcı çerezler sizi mevcut bir kullanıcı olarak tanımamıza yardımcı olur ve böylece tekrar oturum açmaya gerek kalmaksızın TABİP’e dönmek veya hizmetlerimizle etkileşime girmenizi kolaylaştır. Oturum çerezleri sadece oturum süresince etkin olur.


Çerezleri web sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanırız ve TABİP’i web sitemizden veya mobil uygulamamızdan ziyaret ettiğiniz zaman tarayıcılarınız bizden çerez alır.


TABIP çerezleri ne amaçla kullanıyor?

Çerezleri, TABİP’i ziyaret eden kullanıcılarımızı tanıma, tercihlerini hatırlama ve bilgisayar ayarları ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapabilmek için kullanmaktayız. Ayrıca, çerezler yardımıyla TABİP ile olan etkileşimlerinizi daha hızlı ve daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz.


Çerezleri nasıl kontrol edebilirim?

Çoğu tarayıcı, ayar tercihleri ile çerezleri kontrol etmenize olanak sağlar. Bununla birlikte, tarayıcınız üzerinden çerez yerleştirilmesi yetkisini sınırlarsanız, artık TABİP’i sizin için kişiselleştirilmeyeceğimizden genel kullanım deneyiminizin kötüleşebileceğine (örneğin; oturum açma bilgileri gibi kişiselleştirilmiş ayarları kaydedememeniz gibi) dikkatinizi çekmek isteriz.


Çerezleri nasıl kontrol edebilirim?

Güncel Çerez Politikamıza linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getirmektedir?

24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, kişisel veri olarak kabul edilen verilerin bu Kanun’da öngörülen usul ve esaslara aykırı olarak işlenmesi yasaklanmış ve başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlenmiştir.


TABIP’in Kişisel Verilerin Korunması Politikasının kapsam ve amacı nedir?

TABİP’in kişisel verilerin korunması politikası; kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini; hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini; bu kişi gruplarına ilişkin hangi kategoride kişisel veri işlendiğini; bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını; kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri; kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini; kişisel verileri saklama sürelerini; ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini; resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.


Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.


Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Demektir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.


TABIP’in kişisel verileri işleme yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlardan doğmaktadır. Ayrıca, bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz ticari ve diğer ilişkiler kapsamında akdedilen sözleşmelerin ve diğer ikili ve çok taraflı iş birliği protokollerinin ifası kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.


Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler nelerdir?

Enstitümüzün kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, Kanun ve Tüzük’ün ilgili hükümlerine uygun olarak, Enstitümüz tarafından;


- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,


- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,


- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak


amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.


Kişisel veriler kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabilir?

TABİP kişisel verileri yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.


Kişisel verilerin saklanma süreleri nelerdir?

TABİP işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.


İlgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki hakları nelerdir ve bu hakları nasıl kullanabilirler?

TABİP, tarafından işlenen kişisel verilerin üzerinde İlgili Kişilerin KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip oldukları haklar şöyledir;


Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,


KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,


İşlenen kişisel veilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin veri koruma mevzuatı kapsamında bir ihlale yol açtığını düşünüyorsanız, kişisel verilerin korunması hususunda yetkili kuruma şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Tarafımızca her zaman şikâyetiniz ilk aşamada çözülmeye çalışılacak olup yetkili kuruma başvurmadan önce, aşağıda verilen iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.


Gizlilik Politikası’na ilişkin daha fazla bilgi almak yahut yukarıda belirtilmiş haklarınıza ilişkin herhangi bir talep öne sürmek için, info@tabip.global adresine mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgili talebinizi aşağıda yer alan adres üzerinden iadeli taahhütlü mektup yoluyla bizimle yazılı bir şekilde de irtibata geçebilirsiniz:


“Yunus Emre Enstitüsü


Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 11 06050 Altındağ, Ankara Türkiye”.


Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları nelerdir?

TABİP nezdindeki veri işleme faaliyetleri, veri kategorileri bazında ayrıştırılmakta ve her bir veri grubunun işlenmesini gerektiren hukuki ve operasyonel sebebin ortadan kalkması halinde silme, yok etme veya kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli yahut belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde anonimleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Yasal veya idari yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi yahut haklarımızın kullanılabilmesi (örneğin mahkemeler nezdinde bir savunmada bulunulabilmesi) amacıyla da kişisel verileriniz yasal zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilebilir


Kişisel Verilerin Korunması Politikasına Nasıl Ulaşabilirim?

Linkte yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası aracılığıyla kişisel veri işleme sürecimize ilişkin bilgilere erişebilir, Başvuru Formu ile taleplerinizi bizlere yöneltebilirsiniz. Gizlilik koşullarınızı profilinize giriş yaparak her zaman yeniden şekillendirebilirsiniz.


Telif hakkı ihlalini nasıl bildirebilirim?

Telif hakkına yönelik herhangi bir talebiniz varsa, Telif Hakkı İhlali Talep Formu’nu doldurarak bize bildirimde bulunabilirsiniz. Telif Hakkı İhlali Talep Formu’na ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.


Telif Hakları Politikasına Nasıl Ulaşabilirim?

Telif hakları politikasına burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.Kullanım Koşullarına Nasıl Ulaşabilirim?

Kullanım koşullarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Nasıl Portal hesabı oluştururum?

www.tabip.global ana sayfasına ulaştığınızda, sağ üst köşedeki “Kayıt” butonuna tıklayarak TABİP’te Portal hesabı oluşturabilirsiniz.


Kayıt ekranında hangi kullanıcı grubunu seçmeliyim?

TABİP’te 4 adet kullanıcı grubu bulunmaktadır. Bunlar Öğrenci, Akademisyen, Partner Kuruluş ve Yükseköğretim Kurumu kullanıcı gruplarıdır.Öğrenci kullanıcı grubuna; lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası programlarından herhangi birinde eğitimine devam eden kişiler kaydolabilirler.


Akademisyen kullanıcı grubuna; bir yükseköğretim kurumunda yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak görev yapan öğretim görevlileri ve her türlü araştırmacı kaydolabilir.


Partner Kuruluş kullanıcı grubuna; Yunus Emre Enstitüsü ile özel protokol çerçevesinde iş birliği sağlanmış veya sağlama potansiyeli olan her türlü tüzel kişilik (şirketler, vakıflar, dernekler, özel ve kamu kurum ve kuruluşları) kaydolabilir.


Yükseköğretim Kurumları kullanıcı grubuna; yüksek eğitim veren her türlü üniversite, okul ve enstitü kaydolabilir.


Kaydolurken e-posta adresim neden reddedildi?

Daha önce Portal'a kayıt olduğunuz bir e-posta adresi ile kaydolmaya çalışıyorsanız, kayıt işleminiz reddediliyor olabilir. Lütfen Portal'a kaydolurken, sisteme daha önce kaydolmadığınız bir e-posta adresiniz ile kaydolmayı deneyiniz.


Portal hesabımı oluşturmayı nasıl tamamlarım? E-posta adresimi nasıl onaylarım?

Portal hesabınızı oluşturmayı tamamlamak için, kaydolurken belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilen Portal kaydınızı onaylamanız gerekmektedir.


Portal kayıt onaylama e-postamı bulamıyorum.

Portal kayıt onaylama e-postanıza ulaşamıyorsanız, lütfen gereksiz e-posta kutunuzu kontrol ediniz.


Üyelik sözleşmesi nedir?

Üyelik sözleşmesi; TABİP internet sitesi vasıtasıyla kullanıcılarına; eser, görüş, proje ve akademik çalışmalarını yayınlama, akademik çağrılar yapma, bu amaçla çalışma ekipleri kurma, gelişmeleri takip etme, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak içerik oluşturma ve paylaşma gibi fırsatlar sunan Portal adlı akademik ve bilimsel ağa katılım ve ağın kullanımına ilişkin olarak TABİP ve kullanıcıların hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı hukuki bir belgedir.


Kaydımı tamamlayabilmek için neden üyelik sözleşmesini onaylamam gerekiyor?

Kullanıcılarımıza daha verimli ve güvenli bir hizmet sağlayabilmemiz açısından, Portal’a üye olmak isteyen kullanıcıların, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir.


Bütün kullanıcı grupları için aynı üyelik sözleşmesi mi onaylıyorum?

Her bir kullanıcı grubuna tanınan yetkilerin ve Portal’da bulunan fonksiyonların değişik olması sebebiyle, her bir kullanıcı grubuna ait üyelik sözleşmesi farklılık arz etmektedir.


Dilediğim zaman kaydımı dondurabilir miyim?

Profil ana sayfasında sağ üst köşede bulunan “Profilini Pasifleştir” butonu seçilerek dilediniz zaman hesabınızı dondurabilirsiniz.Ana Sayfa

Ana sayfa, www.tabip.global adresine giriş yaptığınızda gördüğünüz ekrandır. Ana sayfada Portal’a kayıt olmadan da ulaşabileceğiniz birçok sekme yer almaktadır.


Haberler bölümünde akademik ve bilimsel dünyadan derlenen güncel başlıkları okuyabilir, Duyurular bölümünde listelenen proje çağrıları ve en son etkinlikleri takip edebilirsiniz. Ya da isterseniz eğitiminizi planlamak ve gitmek istediğiniz ülke hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için ilgili başlıkları okuyabilirsiniz.


Profil


Profil ana sayfamda ne tür gönderiler görürüm?

Kullanıcılar profil ana sayfalarında ilgi alanlarında seçtikleri konu başlıklarıyla ilgili yapılan paylaşımları görürler.


Profil ana sayfam neden boş?

İlgi alanları bölümünden herhangi bir konu başlığı seçilmediği takdirde yapılan paylaşımlar ana sayfanızda görülmeyebilir.


Profil bilgilerimi nereden düzenleyebilirim?

Profil bilgilerinizi, hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan ( ) simgesine tıklayınız. Açılan kutuda “Profil Ayarları” başlığına tıklayarak düzenleyebilirsiniz.


Profilimde hangi bilgilerimin görüleceğini nasıl düzenleyebilirim?

Profil düzenleme ekranında, düzenlediğiniz profil bilgilerinin başlığının yanında bulunan “profilimde görüntülensin” butonuna tıklayarak düzenlediğiniz bilgileri profinizde görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.


İlgi alanlarımı nasıl düzenleyebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “İlgi Alanları” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak ilgi alanlarınızı düzenleyebilirsiniz.


Yeteneklerimi nasıl düzenleyebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Yeteneklerim” başlığına tıklayarak yeteneklerinizi düzenleyebilirsiniz.


Eğitim bilgilerimi nasıl ekleyebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Eğitim Bilgilerim” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak eğitim bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.


Tecrübelerimi, akademik deneyimlerimi, komisyon üyeliklerimi, idari deneyimlerimi ve diğer bilimsel deneyimlerimi nasıl düzenleyebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden düzenlemek istediğiniz bilgilere göre; “Tecrübelerim”, “Akademik Deneyimim”, “Komisyon Üyeliklerim”, “İdari Deneyimlerim” veya “Diğer Bilimsel Deneyimlerim” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak ilgili bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.


Paylaşımlar nedir, nasıl düzenleyebilirim?

Paylaşımlar akademik, bilimsel veya ticari amaçlarla hesabınızdan düzenleyebileceğiniz haberlerin, çağrıların, duyuruların ve etkinliklerin konusu itibariyle ilgi alanına giren diğer kullanıcıların profil ana sayfalarında gözükmesini ve böylece paylaşmış olduğunuz haberlerden, çağrılardan, duyurulardan ve etkinliklerden diğer kullanıcıların da haberdar olmasını ve sizinle etkileşime geçebilmelerini sağlamaktadır.


Herhangi bir paylaşımda bulunmak isterseniz, hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Paylaşımlar” başlığına tıklayınız. Daha sonra, paylaşmak istediğiniz konunun içeriğinde göre “Haberler, “Çağrılar”, “Duyurular” veya “Etkinlikler” seçeneğini seçip, yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak ilgili paylaşımın içeriğini düzenleyerek yayınlayabilirsiniz.


Haber paylaşımında uyulması gereken kurallar nelerdir?

Haber paylaşımı yapmadan önce aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Paylaşmak istediğiniz;


• Haber güncel olmalı, yeni bir akademik veya bilimsel bir etkinliği, çağrıyı veya gelişmeyi diğer kullanıcılara ulaştırıyor olmalıdır.


• Haberin paylaşılmasında engel bir yasal durum mevcut olmamalıdır.


• Haberde bir telif hakkını ihlal edebilecek veya bir fikri mülkiyete zarar getirebilecek bir unsur bulunmamalıdır.


• Haber, sakıncalı reklam, kelime, ifade şekli, projeye veya Türkiye’ye zarar verebilecek anlatımlar ve kullanımlar içermemelidir.


• Haber reklam, pazarlama vb. faaliyetler içermemelidir.


• Haber kaynağı güvenilir olmalı ve kaynak açık olarak ilgili bölüme eklenmeli, gerekliyse ek açıklamalar yapılmalıdır.


• Haberin görseli yüksek çözünürlüklü, uygun ölçülerde ve haberle uyumlu olmalıdır.


• Haberle ilgili “ilgi alanları” özenle seçilmelidir.


• Haber metninin şekli düzenlemesi özenle yapılmalı, yazım, noktalama vb. kurallara dikkat edilmelidir.


• Haberin Portal ana sayfasında görünmesi için Portal ’da yayınlansın butonu işaretlenmelidir.


• Tüm bu hususlarda dikkat edilmeyen, eksik veya hatalı bir durum varsa bunlar Portal Yöneticisi tarafından düzeltilecektir veya haber/paylaşım yayınlama isteği reddedilecektir.


Hangi kullanıcı grupları alt kullanıcılar tanımlayabilir?

Partner Kuruluş ve Yükseköğretim Kurumları kullanıcı grupları, kendi bünyelerindeki çalışanları alt kullanıcılar olarak tanımlayarak bu kişilerin de Portal’a erişmesini sağlayabilirler.


Alt kullanıcılar nasıl tanımlanabilir?

Partner Kuruluş veya Yükseköğretim Kurumları kullanıcı grubu hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Kullanıcı Tanımlama” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak alt kullanıcı tanımlayabilirsiniz.


Protokol talepleri nedir, nasıl düzenleyebilirim?

Portal ile işbirliği içerisinde bulunan kurumlarla akdetmeyi planladığınız protokolleri, “Protokol Talepleri” özelliği sayesinde Portal üzerinden ilgili kuruma gönderebilirsiniz. Bunun için, hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Protokol Talepleri” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak protokol bilgilerini girerek kaydedin. Protokollerinizin listelendiği ekrandan ( ) simgesine tıklayarak, kaydetmiş olduğunuz protokolü ilgili kurumun onayına gönderebilirsiniz.


Kullanıcı Ekranı görüntülenme dilini nasıl değiştirebilirim?

Kullanıcı ekranı görüntüleme dilini değiştirmek için, hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan ( ) simgesine tıklayınız. Açılan kutuda “Profil Ayarları” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz sayfada bulunan “Uygulamayı Kullanmak İstediğiniz Dil” kısmından kullanıcı ekranı görüntüleme dilinizi değiştirebilirsiniz.


Arka plan temasını nasıl değiştiririm?

Arka plan temasını değiştirmek için, hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan ( ) simgesine tıklayınız. Açılan kutuda “Tema Değiştir” başlığına tıklayarak dilediğiniz temayı seçebilirsiniz.


Şifremi nasıl değiştirebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan ( ) simgesine tıklayınız. Açılan kutuda “Şifre Değiştir” bağlığına tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.Mesajlaşma


Nasıl mesaj gönderirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Mesajlarım” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak diğer kullanıcılara mesaj gönderebilirsiniz.


Bana gönderilen mesajları nasıl kontrol ederim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Mesajlarım” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın “Okunmamış Mesajlar” başlığı altında size gönderilen ve henüz okumadığınız mesajlara, “Okunmuş Mesajlar” başlığı altında ise size gönderilen ve daha önce okumuş olduğunuz mesajlara ulaşabilirsiniz.


Mesajlarımı silebilir miyim?

Silmek istediğiniz mesajın yanında bulunan ( ) simgesine tıklayarak mesajı silebilirsiniz.


Silinen mesajları geri getirebilir miyim?

Silmiş olduğunuz mesajlara “Mesajlarım” bölümünde, “Çöp Kutusu” başlığı altında ulaşabilirsiniz. Bu başlık altında listelenen mesajlardan geri getirmek istediklerinizi işaretleyerek ( ) butonuna tıklayarak silinen mesajı geri getirebilirsiniz.Bilimsel Toplantılar


Bilimsel Toplantılar nedir?

Hesabınızdan düzenlediğiniz, katıldığınız bilimsel toplantıları ve eğitim seminerlere ilişkin bilgileri girerek diğer kullanıcıların bu tecrübelerinizden haberdar olmasını ve sizinle etkileşime geçebilmelerini sağlayabilirsiniz.


Katıldığım ve düzenlediğim toplantılar ile eğitim seminerlerine ilişkin bilgileri nasıl girebilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Bilimsel Toplantılar” başlığına tıklayınız. Daha sonra, düzenlemek istediğiniz alanın içeriğinde göre “Düzenlediğim Toplantılar”, “Katılınan Toplantılar” veya “Düzenlediğim Eğitim Seminerleri” seçeneğini seçip, yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak ilgili içeriği düzenleyerek kaydedebilirsiniz.


Herhangi bir bilimsel toplantı, etkinlik veya eğitim seminerini nasıl Portal kullanıcılarına duyurabilirim?

Düzenlemek istediğiniz bir toplantı, etkinlik veya eğitim seminerini “Paylaşımlar” sekmesi altında paylaşımın içeriğine göre “Haberler”, “Çağrılar”, “Duyurular” veya “Etkinlikler” başlığı altında içerik oluşturarak, konusu itibariyle ilgi alanına giren diğer kullanıcıların profil ana sayfalarında gözükmesini ve böylece paylaşmış olduğunuz toplantı, etkinlik veya eğitim seminerlerinden diğer kullanıcıların da haberdar olmasını ve sizinle etkileşime geçebilmelerini sağlayabilirsiniz. Nasıl paylaşımda bulunacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Çalışma Grupları


Çalışma Grupları nedir?

Çalışma Grupları belirli kişilerle ortak ilgi alanlarını içeren projeler üzerinde beraber çalışmalar yapmak, fikir alışverişi yapmak ve tartışmak için bir alan sağlar. Eğer bir Akademisyen, Partner Kuruluş veya Yükseköğretim Kurumu iseniz, istediğiniz her an bir grup kurabilirsiniz.


Çalışma Grubu’nu hangi kullanıcı grupları oluşturabilir?

Çalışma Grubu özelliğini, Akademisyen, Partner Kuruluş ve Yükseköğretim Kurumu kullanıcı grupları kullanabilir.


Çalışma Grubu’nu nasıl kurabilirim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranın sağ üst köşesinde bulunan ( ) simgesine tıklayarak çalışma grubu oluşturabilirsiniz.


Bir kişiyi çalışma grubuna nasıl eklerim veya çıkarırım?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Katılımcılar” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak yeni katılımcı ekleyebilir veya daha önce eklenmiş kullanıcının yanında bulunan ( ) simgesine kullanıcıyı çalışma grubundan çıkarabilirsiniz.


Çalışma Grubunda grup içi mesaj nasıl gönderilir?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Görüşmeler” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak grup içi mesaj gönderebilirsiniz.


Çalışma Grubu içinde dosya paylaşabilir miyim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Paylaşılan Dokümanlar” başlığı yanında bulunan “Yeni Klasör Ekle” butonuna tıklayarak çalışma grubunda yeni bir klasör oluşturabilir ve daha sonra bu klasöre tıklayarak yönlendirildiğiniz ekranda “Yeni Doküman Ekle” butonuna tıklayarak bu klasörün içerisinde dosya ekleyerek çalışma grubunda paylaşabilirsiniz.


Alt Çalışma Grupları nedir, nasıl oluşturulur?

Alt Çalışma Grupları, Çalışma Grupları içerisinde daha spesifik bir konu üzerinde çalışmak üzere kurabileceğiniz bir çalışma grubu seçeneğidir. Alt Çalışma Grubu oluşturmak için; hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Alt Çalışma Gruplarım” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak alt çalışma grubu oluşturabilirsiniz.


Alt Çalışma Grubuna nasıl kişi eklenir veya çıkarılır?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada listelenen Alt Çalışma Gruplarından işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Gelen ekranda “Katılımcılar” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak yeni katılımcı ekleyebilir veya daha önce eklenmiş kullanıcının yanında bulunan ( ) simgesine kullanıcıyı çalışma grubundan çıkarabilirsiniz


Çalışma Grubu içinde duyuru yapabilir miyim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda “Duyurular” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak yeni duyurular ekleyebilir


Çalışma Grubu içinde toplantı oluşturabilir miyim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Toplantı Oluşturma” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak yeni toplantılar oluşturabilirsiniz.


Çalışma Grubu içinde not ekleyebilir miyim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan işlem yapmak istediğinizin üzerine tıklayınız. Yönlendirildiğiniz ekranda ( ) simgesine tıklayınız. Açılan sayfada “Notlar” başlığı yanında bulunan ( ) simgeye tıklayarak yeni notlar ekleyebilirsiniz.


Oluşturduğum bir çalışma grubunu nasıl silerim?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan sekmelerden “Çalışma Gruplarım” başlığına tıklayınız. Listelenen çalışma gruplarınızdan silmek istediğiniz çalışma grubunun yanında bulunan ( ) simgesine tıklayarak çalışma grubunu silebilirsiniz.
TABİP ne tür projelere sponsor oluyor?

Türkiye’nin akademik, bilimsel ve diğer birçok alanda iş birliğini sağlamak için T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüleri tarafından hayata geçirilen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP), akademik ve bilimsel alanda Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak fikirlere ve projelere destek vermektedir. Bu anlamda, TABİP’e değer katacak, küresel çapta akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirecek, nitelikli insan kaynağını artıracak ve yenilikçi sponsorluk taleplerini bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.


Sponsorluk talep formu nedir? Bu formu neden doldurmalıyım?

TABİP, yalnızca elektronik ortamda doldurulan “Sponsorluk Talep Formu” aracılığıyla yapılan sponsorluk taleplerini kabul etmektedir. Sponsorluk için aranan şartlar hakkında ayrıntılı bilgiye ve “Sponsorluk Talep Formu”na ulaşmak için lütfen tıklayınız.PoCFP nedir?

TABİP, başlatmış olduğu “Point of Contact Fellowship Program” ile küresel çapta akademik, bilimsel ve diğer birçok alanda işbirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu programa Türkiye Cumhuriyeti dışında yaşayan yabancı PhD öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar katılabilirler. PoCFP hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için lütfen tıklayınız.


PoCFP başvurumu nasıl yapabilirim?

TABİP, yalnızca elektronik olarak pocfp@tabip.global e-posta adresine yapılan PoCFP başvurularını değerlendirmektedir. PoCFP ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon