Yunus Emre Enstitüsü Gerçekleştirdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı İle Yabancı Öğrencilere İşe Girme İmkanı Sunuyor!

Image


13/01/2023

TABIP Portal tarafından eklenmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), 2013 yılından bu yana yurt dışında enstitülerin bulunduğu bütün ülkelerde ve Türkiye’de yılda üç kez uygulanıyor.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik yetkinliklerinin ölçüldüğü, değerlendirildiği TYS’ye ilgi her geçen yıl artıyor.

TYS’ye her sınav döneminde, Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen bini aşkın aday katılıyor. Sınav katılımcıları başarılı olmaları durumunda uluslararası geçerliliğe sahip Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.  

Yunus Emre Enstitüsü’ne Uluslararası ALTE Onayı

Türkçenin uluslararası geçerliliği olan standart bir sınava sahip olması amacıyla ilk ve önemli adım YEE tarafından atıldı.

Türkçe Yeterlik Sınavının, ALTE (Avrupa Dil Sınavları Derneği) onayı almasıyla uluslararası geçerliliği tescil edildi.

"Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni" temel alınarak geliştirilen TYS, ALTE tarafından yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde "ALTE Kalite Nişanı" almaya hak kazandı.

Böylelikle geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan TYS, uluslararası geçerliliği onaylanan ilk ve tek Türkçe sınavı oldu.

ALTE nedir? 

ALTE, dünya genelinde dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında çalışmalar yaparak, kurum ve kuruluşları bir araya getiriyor.

Dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi noktasında standartları belirleyen ALTE, hem dil sınavlarının uluslararası geçerliğine ilişkin incelemelerin yapıldığı hem de onay verme yetkisine sahip önemli bir kuruluş.


Kaynak: https://tys.yee.org.tr/
İlgi Alanları
Türkçe Dil Öğrenimi
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon